Dayanışma / Solidarity

Amerikan Sosyololoji Birliği'nden (ASA) Başbakan Davutoğlu'na gönderilen mektup

Tarih: 
29/01/2016

12000 üyesi olan Amerikan Sosyololoji Birliği'nden (ASA) Türkiye'de ifade özgürlüğünün korunması ve akademisyenlere yönelik tüm soruşturmaların durdurulması için Başbakan Davutoğlu'na gönderilen mektup:

http://www.asanet.org/about/ASA_Presidents_Letter_to_Prime_Minister_Davutoglu.pdf

Türkiyeli Akademisyenlerle Dayanışma İnisiyatifi’nden “Bu Suça Ortak Olmayacağız” Diyen İmzacılara Destek Mektubu

Tarih: 
21/01/2016

TÜRKIYELI AKADEMISYENLERLE DAYANIŞMA İNISIYATIFINDEN “BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ” DIYEN IMZACILARA DESTEK MEKTUBU

İngilizce’den çeviren: Translators for justice
Kaynak: https://solidaritytoturkishacademics.wordpress.com/about/

21 Ocak 2016

İlgi: “Bu suça ortak olmayacağız” diyen imzacılara destek mektubu

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
06560 Beştepe, Ankara, Turkey

Sayın Cumhurbaşkanı:

Risk Altındaki Akademisyenler İnisiyatifi'nden Recep Tayyip Erdoğan'a Mektup

Tarih: 
21/01/2016

RISK ALTINDAKI AKADEMISYENLER İNISIYATIFINDEN RECEP TAYYIP ERDOĞAN’A MEKTUP

İngilizceden çeviren: Translators for justice
Kaynak:http://scholarsatrisk.nyu.edu/cmsfiles/File/File/Joint_Letter_Supporting_Turkish_Higher_Ed.pdf

21 Ocak 2016

Faks yoluyla: (+90 312) 525 58 31

E-posta yoluylacontact@tccb.gov.tr

Pages