24. ACM'de Bir Akademisyenin Dosyası Daha Birleştirildi

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
31.01.2019

34. ACM heyeti TCK 301 uyarınca istenen soruşturma iznine yanıt gelene kadar yargılamaları durdurdu. 14. ACM'de savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. 24. ACM'de ise bir akademisyenin dosyası daha birleştirildi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti.

Bugün 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) Boğaziçi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Özlem Beyarslan'ın dördüncü; 24. ACM'de Bilgi Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Melda Akbaş'ın ikinci duruşması görüldü.

34. ACM'de ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Dr. Burak Ülman'ın üçüncü duruşması vardı. Ancak adli tatil sonrası gerçekleşen heyet değişikliği sonucunda mahkemenin kendi bünyesindeki akademisyen dosyalarının tamamı için Adalet Bakanlığı'ndan Türk Ceza Kanunu (TCK) 301* uyarınca soruşturma izni istediği ifade edildi. Mahkeme, TCK 301'den yargılama talebine yanıt gelene kadar yargılamaları durdurdu.

24. ACM bugün görülen dosyayı da kendi bünyesindeki diğer akademisyen dava dosyalarıyla birleştirdi. 14. ACM'de Beyarslan'ın duruşmasında esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Terörle Mücadele Kanunu 7/2'ye göre cezalandırılmasını istedi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

14. ACM

Mahkeme başkanı: Murat Özer - Üyeler: Ünal Altınöz, Abdullah Şükrü Arslan - Savcı: Ercan Gümüş.

Özlem Beyarslan'ın katılmadığı duruşmada avukatı Zelal Pelin Doğan hazır bulundu.

Doğan mahkemeye yazılı olarak sunduğu dilekçesindeki taleplerini özetleyerek müvekkilinin beraatini, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde TCK 301 gereğince Adalet Bakanlığı'ndanizin alınması ve bu süreçte kovuşturmanın durdurulmasını talep etti.

Ayrıca benzer akademisyen dosyaları yönünden de birleştime talebinde bulundu.

Mütalaa açıklandı

Esas hakkında mütalaasını özetle açıklayan duruşma savcısı Beyarslan'ın TMK 7/2 gereğince cezalandırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, TCK 301 ve akabinde durma kararı verilmesi talebini "sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile suç bakımından yapılan nitelendirmeye göre yer olmadığından", birleştirme talebini ise "her bir dosya sanığının farklı olması nedeni ile birlikte görülmesinin zorunlu olmadığı anlaşıldığından" reddetti.

Esasa karşı savunmasını sunmak üzere sanık müdafine süre vererek duruşmayı 26 Şubat'a bıraktı.

24. ACM

Mahkeme başkanı: Yusuf Yılmaz - Üyeler: Ramazan Balcı, Çağlayan Özbay - Savcı: Erdem Kocaoğlu.

Melda Akbaş ve avukatı Süleyman Anıl duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı ara mütalaasında "aralarında hukuki ve fiili irtibat olduğu" gerekçesiyle dosyanın diğer akademisyen dava dosyalarıyla birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme, "aralarında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu anlaşıldığından usul ekonomisi yönünden" dosyayı kendi mahkemesindeki diğer akademisyen dava dosyalarıyla birleştirdi.

Birleşen dava dosyasının duruşması 25 Nisan'da görülecek.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

31 Ocak 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 452 oldu. 83 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 3 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 1 akademisyen 2 yıl 3 ay; 1 akademisyen 2 yıl 6 ay; 1 akademisyen 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 90 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB 

Bugüne kadar 11 akademisyen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul etmedi. İçlerinden 7'sine 1 yıl 3 ay, 1'ine 1 yıl 6 ay, 1'ine 2 yıl 6 ay, 1'ine 3 yıl hapis cezası verildi. 1 kişinin kararı henüz açıklanmadı.

36. ACM, HAGB istemeyenlerin cezasında indirim yaptı ve 2 yıl denetimle cezayı erteledi. 32. ACM cezada indirim yaptı ancak erteleme vermedi. 37. ACM ise hem indirim hem erteleme uygulamadı.  

3 akademisyene ise HAGB'ye ilişkin beyanları sorulmadı. HAGB sorulmayanlardan birine 1 yıl 6 ay, birine 1 yıl 3 ay, birine 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Cezası 2 yıldan fazla olanların ertelenmeyen mahkumiyet kararları istinaf mahkemesine gidecek. İstinaf kararı onaylayacak ya da bozacak.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

* TCK 301. maddeye göre, Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/205056-24-acm-de-bir-akademisy...