Üç Akademisyene 15'er Ay Ertelemeli Hapis Cezası

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
05.02.2019

İnci Özkan Kerestecioğlu, Biriz Berksoy ve Canay Şahin için kararını açıklayan 36. ACM heyeti, akademisyenlerin 1'er yıl 3'er ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Kararların tamamında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti.

Bugün altı ayrı mahkemede 10 akademisyenin duruşmaları görüldü:

24. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM): Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şükrü Aslan'ın ikinci duruşması.

26. ACM: Ege Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aslı Davas ve Yaşar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Turgay Kurultay'ın birinci duruşmaları.

27. ACM: Artuklu Üniversitesi'nden Arş. Gör. Ferhat Yılmaz'ın birinci duruşması.

23. ACM: Çukurova Üniversitesi'nden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Taylan Koç'un birinci duruşması.

36. ACM: İstanbul Üniversitesi'nden emekli Doç. Dr. İnci Özkan Kerestecioğlu, Dr. Biriz Berksoy, Prof. Dr. Tülay Erkan ve Yıldız Teknik Üniversites'nden Yrd. Doç. Dr. Canay Şahin'in dördüncü duruşmaları.

37. ACM: Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. S.S.'nin ikinci duruşması.

Üç akademisyene hapis cezası

36. ACM'de duruşmaları görülen akademisyenler Biriz Berksoy, İnci Özkan Kerestecioğlu ve Canay Şahin için kararını açıklayan heyet, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu sabit görerek 1'er yıl 3'er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. 

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Kararlarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği takdirde, kişi beş yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse hüküm ortadan kaldırılıyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 231’deki düzenlemede şu ifadeler öne çıkıyor.

“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.  Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar.”

37. ACM'de ise akademisyen S.S.'nin savunmasını sunmasının hemen ardından esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın TMK 7/2 maddesinin 1. ve 2. cümleleri gereğince cezalandırılmasını istedi.

Duruşmalardan ayrıntılar şöyle:

24. ACM

Mahkeme başkanı: Yusuf Yılmaz - Üyeler: Çağlayan Özbay, Merve Burçak Baltacı - Savcı: Erdem Kocaoğlu.

Şükrü Aslan'ın yurtdışında olduğu için katılamadığı duruşmada avukatı Emel Ataktürk hazır bulundu. Terörle Mücadele Kanunu 7/2 maddesindeki düzenemenin Anayasaya aykırı olduğunu savunan Ataktürk, Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

Ataktürk talebinin uygun bulunmaması halinde derhal beraat, dava dosyasının 13. ACM'de devam eden dört akademisyenin dava dosyasıyla birleştirilmesi ve Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddenin uygulanma ihtimaline binaen yargılamanın durdurularak dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi taleplerinde bulundu.

13. ACM’deki dosya

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle haklarında TMK 7/2'den açılan davada, savcının talebi üzerine Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinden yargılama yapılması için Adalet Bakanlığı'na yargılama izni için başvuruldu. Bakanlık ilgili izni verdi. Ancak davanın son duruşmasında esas hakkında mütalaasını sunan savcı, akademisyenlerin TMK 7/2'ye göre cezalandırılmasını istedi. Dört akademisyenin yargılaması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Birleştirme kararı savunmadan sonra

Mahkeme, dosyanın AYM'ye gönderilmesi, derhal beraat, TCK 301. madde ve 13. ACM'deki dosya ile birleştirme taleplerini reddetti. Mahkemenin kendi içindeki dosyaların birleştirilmesi hususunu sanık savunmasını aldıktan sonra değerlendirmeye karar verdi.

Sanık müdafisine gelecek celse sanığı hazır etmesi için süre verildi. Bir sonraki duruşma 21 Mayıs'ta.

26. ACM

Mahkeme başkanı: Eda Gerdan - Üyeler: Recep Kurt, Osman Cengiz - Savcı: Hakan Özer.

1. duruşma

Duruşmada hazır bulunan Aslı Davas yetkisizlik talebi olduğunu belirterek savunmasını hazırlamadığını söyledi.

Ardından avukatı da yetkisizlik talebini yineleyerek dosyanın İzmir ACM'ye gönderilmesini istedi. Savcı talebin reddini istedi.

Yetkisizlik talebinin reddi

Mahkeme, yetkisizlik kararı erilmesi yönündeki talebin "Yargıtay 5. Ceza Dairesi içtihatları ve dosya kapsamına" göre reddine karar verdi.

Sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamak için süre vererek duruşmayı 2 Mayıs'a bıraktı.

2. duruşma

Turgay Kurultay ve avukatı Arif Ali Cangı duruşmada hazır bulundu. Cangı mahkemenin yetkisizliğine karar verilerek dosyanın İzmir ACM'ye gönderilmesini istedi.

Savcı yetkisizlik talebinin reddini istedi. Mahkeme de ilk duruşmadaki gerekçelerini tekrarlayarak talebi reddetti.

Bir sonraki duruşma 7 Mayıs'ta görülecek.

27. ACM

Mahkeme başkanı: Tamer Keskin - Üyeler: Talip Ergen, Simge İncedal - Savcı: Murat Demircioğlu.

Duruşmada hazır bulunan Ferhat Yılmaz iddianame kendisine tebliğ edilmediği için savunmasını hazırlayamadığını söyledi. Mahkeme mübaşir aracılığıyla iddianamenin tebliğini yaptı.

Yılmaz'a savunmasını hazırlayabilmesi için süre veren heyet, duruşmayı 7 Mayıs'a bıraktı.

23. ACM

Mahkeme başkanı: Ahmet Uğuz - Üyeler: Dr. Abdullah Ok, Emine Çakır - Savcı: Hakan Gökalp Uçan.

Taylan Koç duruşmaya Adana'dan SEGBİS aracılığıyla katılarak savunmasını sundu. Koç mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesini talep ederek kabul edilmemesi halinde bundan sonraki duruşmalara SEGBİS ile katılmayı ya da duruşmalardan vareste tutulmayı talep ettiğini söyledi.

Ardından söz alan avukatlar suçlamalara konu olan eylemin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek müvekkillerinin derhal beraatini ve mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, yetkisizlik talebinin reddine, vareste talebinin kabulüne karar verdi. Dava dosyası mahkemenin kendi bünyesindeki diğer akademisyen dosyalarıyla birleştirildi.

36. ACM

Mahkeme başkanı: Hakan Özer - Üyeler: Onur Engin Deniz, Sümeyye Nur Özparlak - Savcı: Hasan Adalı.

1., 2. ve 3. duruşma

Canay Şahin, Biriz Berksoy ve İnci Özkan Kerestecioğlu duruşmalarında hazır bulundu. Duruşma savcısı akademisyenlerin tamamı için bir önceki celsede açıkladığı ve TMK 7/2'ye göre cezalandırılmaların istediği esas hakkında mütalaasını tekrar etti.

Son savunmalarını yapan akademisyenlerden Kerestecioğlu, "Hepimize aynı iddianame geldi çünkü hepimiz aynı metni imzaladık. Ancak hepimiz ayrı ayrı yargılandık ve sürece yabancılaştık. Bir devletin terörle mücadele etmesini yok saymak değil barışı savunmak. Biz o metinde sadece terörü yok etmenin bir yolunu ifade ettik" dedi. Üç akademisyen de suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

1'er yıl 3'er ay hapis cezası

Avukatların esasa karşı savunmalarını sunmaları ardından kararını açıklayan mahkeme, akademisyenlere ayrıntısını gerekçeli kararda açıklamak üzere 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı kararların hepsinde şu ifadeler kullanıldı:

“PKK terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu sabit görerek sanığın 1 yıl hapisle cezalandırılmalarına, suçun yayın yoluyla işlendiği gerekçesiyle TMK 7/2’nin 2. cümlesi gereğince cezanın yarı oranında artırılarak 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına; cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak altıda bir oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına...”

4. duruşma

Tülay Erkan ve avukatı mazeretleri nedeniyle duruşmaya katılamadı. 

Bir sonraki duruşma 25 Nisan saat 10.00'da.

37. ACM

Mahkeme başkanı: Akın Gürlek - Üyeler: Ferhat Gülbağça, Ferhat Şahin - Savcı: Alaattin Çolak.

S.S. hazır bulunduğu duruşmada savunmasını sözlü ve yazılı olarak mahkemeye sundu. Savunmanın ardından sorguya geçen mahkeme başkanı Akın Gürlek, "İmzalamış olduğunuz metinde hendek kazan, bölgenin huzurunu bozan, güvenlik zaafiyeti yaratan örgüte neden çağrı yok" diye sordu.

S.S. muhatabının devlet olduğunu söyledi. Gürlek, "Bu suça ortak olmayacağız diyorsunuz. Devlet hendek kazan bu örgüte karşı suç mu işliyor" diye sorguya devam etti. Son olarak "Metnin kullandığı dilden rahatsız oldunuz mu" sorusunu yönelten Gürlek'e S.S. "Daha sonradan okuduğumda bazı rahatsız edici ifadeler vardı. Ama özü doğru" sözleriyle yanıt verdi.

Avukatların savunmalarının ardından esas hakkında mütalasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın TMK 7/2 maddesinin 1. ve 2. cümleleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere sanık ve müdafilerine süre veren heyet, duruşmayı 27 Şubat'a bıraktı.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

5 Şubat 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 468 oldu. 86 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 3 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 1 akademisyen 2 yıl 3 ay; 1 akademisyen 2 yıl 6 ay; 1 akademisyen 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 90 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

HAGB 

Bugüne kadar 11 akademisyen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul etmedi. İçlerinden 7'sine 1 yıl 3 ay, 1'ine 1 yıl 6 ay, 1'ine 2 yıl 6 ay, 1'ine 3 yıl hapis cezası verildi. 1 kişinin kararı henüz açıklanmadı.

36. ACM, HAGB istemeyenlerin cezasında indirim yaptı ve 2 yıl denetimle cezayı erteledi. 32. ACM cezada indirim yaptı ancak erteleme vermedi. 37. ACM ise hem indirim hem erteleme uygulamadı.  

3 akademisyene ise HAGB'ye ilişkin beyanları sorulmadı. HAGB sorulmayanlardan birine 1 yıl 6 ay, birine 1 yıl 3 ay, birine 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Cezası 2 yıldan fazla olanların ertelenmeyen mahkumiyet kararları istinaf mahkemesine gidecek. İstinaf kararı onaylayacak ya da bozacak.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/205192-uc-akademisyene-15-er-a...