Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi'nin açıklaması

Tarih: 
05.02.2016

Kamuoyuna Duyuru,
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü önemli bir kısmı Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden olan121 bilim insanı hakkında akademisyenler bildirisinde imzaları bulunduğu gerekçesiyle disiplin soruşturması açmış bulunmaktadır. Bu durum üniversite yönetimlerinin bile siyasi iktidarların dayatmalarına boyun eğdiği ve akademisyenlerin baskı altına alınmak istendiği anlamına gelmektedir. 
Gerek Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Kurulu gerekse Mülkiyeliler Birliği’nin yaptığı açıklamalarda yer alan, “akademisyenlerin görüşlerini açıklamalarının engellenemeyeceği ve bu görüşlerin adli ya da idari soruşturma konusu yapılamayacağı” yönündeki uyarı ve tespitlere rağmen, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün hocalarımıza soruşturma açması, 12 Eylül darbesi sonrasında üniversitelerden uzaklaştırılan bilim insanlarına yapılanlardan farksız bir tutumdur. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bu tavrıyla, sıkıyönetim dönemlerindeki üniversite yönetimleriyle birlikte anılmayı göze almıştır.
Üniversite yönetimleri, geleceğe onurlu bir miras bırakmak istiyorlarsa, bu dayatmaların gereğini yapmak yerine bilimin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmelidir. Büyük oranda bilimin değil siyasi baskıların yönlendirmesiyle hareket eden üniversiteler, ülkemizin temel sorunlarının çözülmesi için çaba harcamak, bunun için bilimsel çalışmalar yapmak yerine, mesleğinin gereğini yapanları cezalandırmaya çalışmaya devam ederlerse, bilinmelidir ki ülkenin sorunları daha da artacak ve her alanda çözümsüzlüğün yol açtığı açmazlarla karşı karşıya kalınacaktır. Böyle bir ortamda bilim de önemli bir yara alacaktır. 
Mülkiyeliler Birliği olarak, hocalarımıza açılan bu soruşturmaların derhal geri çekilmesi ve evrensel üniversite geleneğine yakışan bir tavır alınması gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu