Üç Akademisyenin "Örgüt Propagandası"ndan Cezalandırılması İstendi

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
11.06.2019

İki ayrı mahkemede görülen üç duruşmada akademisyenlerin "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla cezalandırılmaları istendi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) Ö.A.'nın; 36. ACM'de Zeliha Burcu Acar ve Hatice Yeşildal'ın duruşmalarında esas hakkında mütalaalarını açıklayan duruşma savcıları sanıkların Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla cezalandırılmalarını istedi.

24. ACM'de görülen Melih Çelik'in ilk duruşmasında da mahkemenin yetkisizliğine karar verilerek dosya Ankara Nöbetçi ACM'ye gönderildi.

Duruşması görülenler

Bugün beş ayrı mahkemede duruşmalar görüldü:

37. ACM: American Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ö.A'nın ikinci duruşması.

24. ACM: ODTÜ'den Yrd. Doç. Dr. Melih Çelik'in birinci duruşması.

36. ACM: Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Zeliha Burcu Acar ve Anadolu Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Hatice Yeşildal'ın üçüncü; Artuklu Üniversitesi'nden Dr. Safiiye Ateş Durç'un dördüncü duruşmaları.

25. ACM: MSGSÜ'den Doç. Dr. Yıldırım Şentürk'ün dördüncü duruşması.

35. ACM: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Semih Savaşal'ın dördüncü duruşması.

37. ACM

Mahkeme başkanı: Akın Gürlek - Üyeler: Serkan Yoğurtçu, Ferhat Şahin - Savcı: Alaattin Çolak.

Duruşmada hazır bulunan Ö.A. yazılı ve sözlü olarak mahkemeye sunduğu savunmasında suçlamaları reddederek beraatine karar verilmesini istedi. “Bildiriyi daha fazla insanın ölmemesi için ve bölgede barışın tesisi olarak imzaladım” diye konuştu.

Avukat Ali Soydan bu aşamada bir diyecekleri olmadığını belirterek celse arasında kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerini sunacaklarını ifade etti.

Mütalaa açıklandı

Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın TMK 7/2 maddesinin 1. ve 2. cümleleri uyarınca cezalandırılmasını istedi.

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Mahkeme, sanık ve müdafine esasa karşı savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı 11 Temmuz’a bıraktı.

35. ACM

Semih Savaşal ve avukatı Hazal Özdemir duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, "sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesindeki suçu oluşturma ihtimaline binaen" Adalet Bakanlığı’ndan istenen soruşturma iznine henüz yanıt gelmediği için duruşmayı 24 Ekim'e bıraktı.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

24. ACM

Melih Çelik’in katılmadığı duruşmada avukatı Yalçın Deniz Özen hazır bulundu.

Duruşma savcısı, savunmaya geçilmeden “atılı suç yerinin Ankara olduğu ve eylemin Ankara’da gerçekleştiği” gerekçesiyle mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesini istedi.

Avukat Özen de yetki itirazı hususunda sunduğu dilekçesini tekrar etti. Mahkemenin aksi kanaatte olması halinde müvekkilinin savunmasının istinabe yoluyla alınmasını talep etti.

Heyet, mahkemenin yetkisizliğine karar vererek dosyanın “görevli ve yetkili” Ankara Nöbetçi ACM’ye gönderilmesine hükmetti.

25. ACM

Mahkeme başkanı: Selami Yılmaz - Üyeler: Buket Özkoyuncu, Yıldız Sezgin - Savcı: Mehmet İlker Durmaz.

Yıldırım Şentürk ve avukatı Meriç Eyüboğlu duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme bir önceki celsede, Eyüboğlu'nun kovuşturmanın genişletilmesi talepleri kapsamında yer alan "Bese Hozat kod adlı şahsın internet üzerinde yapmış olduğu açıklamanın dosyaya alınması" talebini kabul etmişti.

Bugünkü duruşmada görüntünün temin edilemediği görüldü. Mahkeme, ara karar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 11 Temmuz'a bıraktı. 

36. ACM

Mahkeme başkanı: Hakan Özer - Üyeler: 

1. duruşma

Duruşmaya katılmayan Safiye Ateş ve avukatı mazeret bildirdi.

Ayrıca sanık müdafinin esas hakkında mütalaaya karşı savunmasını dosyaya yazılı olarak sunduğu görüldü.

Mahkeme, sanık ve müdafinin mazeretlerinin kabulüyle duruşmayı 25 Haziran’a bıraktı.

2. duruşma

Duruşmada hazır bulunan Zeliha Burcu Acar savunmasını yazılı ve sözlü olarak mahkemeye sundu.

Avukatının da savunmalarının ardından duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını açıklayarak sanığın TMK 7/2 maddesi 1. ve 2. cümleleri gereğince cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme sanık ve müdafisine esasa karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 5 Eylül'e bıraktı.

3. duruşma

Duruşmada hazır bulunan Hatice Yeşildal savunmasını yaptı. Duruşma savcısı ceza istediği mütalaasını tekrar etti. Mahkeme esasa karşı savunmalarını sunabilmeleri için süre vererek duruşmayı 18 Eylül'e bıraktı. 

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

11 Haziran 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 621 oldu. 138 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 18 akademisyen 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün; 8 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 2 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay 22'şer gün; 17 akademisyen 2 yıl 3 ay; 6 akademisyen 2 yıl 6 ay; 5 akademisyene 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 195 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

35 kişinin cezası ertelenmedi

195 kişi içerisinden 29 kişinin hapis cezası 2 yılın üstünde kaldığı için (CMK md. 286), 6 kişi ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediği için toplamda 35 kişinin mahkumiyet kararı ertelenmedi. İtiraz yoluyla İstinaf Mahkemesi’ne giden mahkumiyet kararlarından cezası onanan Prof. Dr. Füsun Üstel 8 Mayıs'ta cezaevine girdi.

Cezası ertelenmeyen akademisyenlerin isimleri şöyle:

Ayşe Erzan, Özdemir Aktan, Nesrin Sungur Çakmak, Füsun Üstel, Büşra Ersanlı, Lütfiye Bozdağ, Şebnem Korur Fincancı, Özgür Müftüoğlu, Yonca Demir, Gençay Gürsoy, M.A., Alper Akyüz, Ahmet Bekmen, Nihan Aksakallı, Hülya Kirmanoğlu, İsmet Akça, Haydar Durak, İlkay Özkuralpli, Öznur Yaşar Diner, Remzi Orkun Güner, Esra Kaliber, Eda Aslı Şeran, Aysuda Kölemen, İlkay Yılmaz, Zeynep Tül Süalp, L.N., S.A., Gevher Gökçe, Çare Olgun Çalışkan, Nevin Zeynep Yelçe, Ali Kerem Saysel, Koray Çalışkan, S.I. Süreyya Topaloğlu, Ayşe Gül Altınay.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/209249-uc-akademisyenin-orgut-...