Bir Akademisyene 1 Yıl 3 Ay Ertelemeli Hapis Cezası

Yazar / Referans: 
Tansu Pişkin, Bianet
Tarih: 
12.06.2019

26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması görülen Sezai Ozan Zeybek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 15 ay hapis cezası verildi. Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini  imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

26. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) duruşması görülen Sezai Ozan Zeybek'e Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesinde düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.*

Aynı mahkemede duruşması görülen akademisyenler Z.H. ve Eylem Özdemir için savcı esas hakkında mütalaasını açıklayarak sanıkların TMK 7/2 maddesi gereğince cezalandırılmalarını istedi.

32. ACM'de ise Didem Çınar Ünal ve Ayşe Arslan için mütalaa açıklandı. Savcı sanıkların yine TMK 7/2 maddesi gereğince cezalandırılmalarını talep etti. 

Duruşması görülenler

Bugün dört ayrı mahkemede 13 akademisyenin duruşmaları görüldü:

27. ACM: Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gül Köksal’ın üçüncü duruşması.

36. ACM: MSGSÜ’den Prof. Dr. Ayşe Aslı Berkman’ın dördüncü duruşması.

26. ACM: Bilgi Üniversitesi’den Yrd. Doç. Dr. Sezai Ozan Zeybek’in dördüncü; Yrd. Doç. Dr. Z.H. ve İstanbul Üniversitesi’nden Eylem Özdemir’in üçüncü duruşmaları.

32. ACM: Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Emel Yuvayapan’ın birinci; Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi'nden Doç. Dr. D.H.’nin üçüncü; Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hakan Koçak, Yalova Üniversitesi’nden Arş. Gör. Hande Gülen ve Londra Üniversitesi’nden Dr. Başak Ertür ile doktora öğrencisi Ayşe Arslan’ın ikinci; İTÜ’den Öğr. Gör. Didem Çınar Ünal’ın beşinci; İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayten Alkan’ın yedinci duruşmaları.

32. ACM

Mahkeme başkanı: Ömer Günaydın - Üyeler: Onur Sert, Habibe Ertuğrul - Savcı: İkram Coşkun.

1. duruşma

Emel Yuvayapan ve avukatı Ayşegül Karpuz duruşmada hazır bulundu. Savunmasında TMK 7/2 yönünden Anayasa’ya aykırılık talebinde bulunan Karpuz, AYM’nin Ayşe Çelik hakkında verdiği “hak ihlali” kararını da mahkemeye sundu. Bu esnada mahkeme başkanı, Ayşe Çelik dosyası ile barış akademisyenleri dosyaları için “Bana sorarsanız farklı mahiyette dosyalardır” diye konuştu. Karpuz Anayasa’ya aykırılık talebinin ciddiye alınmasını ve değerlendirilmesini talep ederek savunmasını sonlandırdı.

Duruşma savcısı ara mütalaasında sanık müdafinin talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Anayasa'ya aykırılık talebi reddedildi

Ara kararında "TMK 7/2 maddesinde düzenlenen suçla korunmak istenen hukuki menfaat şiddeti önleme, devletin ve dolayısıyla vatandaşın güvenliği, huzur ve sükunudur" sözlerine yer veren mahkeme, "ifade özgürlüğünü sınırlandırıcı bir niteliği bulunmadığından ve sanık ve müdafinin AYM'ye bireysel başvuru yapacağı da göz önüne alarak" talebi reddetti.

Avukat Karpuz ara kararın ardından ilk aşamada müvekkilinin derhal beraatini ve yargılamaya Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesi doğrultusunda devam edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmesini talep etti.

TCK 301

Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Yuvayapan hazırlığı olmadığı için savunmasını yapmak için süre istedi. Mahkeme süre talebini kabul ederek duruşmayı 10 Ekim’e bıraktı.

2. duruşma

Savunmasını yapan Ayşe Arslan “Bildiri herhangi bir terör örgütünün propagandasını yapmamaktadır. Suçlamaları reddediyorum ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

Avukatı Onur Güneş, yargılamanın TCK 301 kapsamında değerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığı’ndan izin istenmesine, talebinin kabul edilmemesi halinde Anayasa Mahkemesi’nin yargılanan barış akademisyenleriyle ilgili vereceği kararın beklenmesini talep etti.

Duruşma savcısı, sanık müdafinin taleplerinin reddiyle beraber esas hakkında mütalaasını açıklamak istediğini ifade etti. Mütalaada sanığın TMK 7/2 maddesine göre cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, sanık ve müdafinin esasa karşı savunmalarını sunmaları için talepte bulundukları süreyi vererek duruşmayı 12 Kasım’a bıraktı.

3. duruşma

Başak Ertür mazeretli olduğu için duruşmaya katılamadı. Avukatı Oya Aydın Göktaş’ın da mazeret bildirdiği görüldü.

Mahkeme sanık ve müdafinin mazeretlerini kabul ederek duruşmayı 10 Ekim’e bıraktı.

4., 5., 6. ve 7. duruşmalar

Hande Gülen, Dilek Hattatoğlu, Hakan Koçak ve Ayten Alkan’ın avukatları sağlık mazereti nedeniyle raporlu olduğu için duruşmalara katılamadı.

Duruşmaların tamamı 12 Kasım’a bırakıldı.

8. duruşma

Didem Çınar Ünal’ın savunmasının istinabe yoluyla alınan savunmasının dosyasına eklendiği görüldü. Duruşma savcısı ceza istediği mütalaasını tekrar etti.

Mahkeme, sanık müdafine esasa karşı savunmasını sunması için süre vererek duruşmayı 12 Kasım’a bıraktı.

26. ACM

1. duruşma

Sezai Ozan Zeybek'in avukatı esasa karşı savunmaları sundu. Müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, "sanığa atılı TMK 7/2'de düzenlenen terör örgütü propagandası yapmak suçunu sabit görerek" 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. 

Terörle Mücadele Kanunu 7/2

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

2. ve 3. duruşmalar

Z.H. ve Eylem Özdemir'in duruşmalarında esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanıkların TMK 7/2 maddesi gereğince cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ve müdafilerine esasa karşı savunmalarını sunmaları için süre veren mahkeme, duruşmaların ikisini de 5 Kasım'a bıraktı. 

36. ACM

Mahkeme başkanı: Hakan Özer - Üyeler: Nail İnce, Merve Akyüz - Savcı: Hasan Adalı.

Ayşe Aslı Berktay’ın hazır bulunduğu duruşmaya avukatı mazereti nedeniyle katılamadı.

Mahkeme sanığa sonraki celsede hazır bulunması ve mütalaaya karşı savunmasını yapmasını ihtar etti. Sanık müdafinin mazeretinin kabulüyle duruşmayı 11 Eylül’e bıraktı.

27. ACM

Duruşmada hazır bulunan Gül Köksal savunmasını yaptı.

Başkan: Dalga mı geçiyorsunuz?

Avukatların dosyaya ilişkin usuli itirazlarının ardından kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini sunmak için süre istemeleri üzerine mahkeme başkanı Tamer Keskin, "Size yeterince süre verdik. Dalga mı geçiyorsunuz" diye konuştu.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını hazırlamak için süre istedi. Bir sonraki duruşma 17 Temmuz'da görülecek.

Akademisyen yargılamaları hakkında

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2212 oldu.

Akademisyenler hakkında Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

12 Haziran 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 622 oldu. 139 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 18 akademisyen 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün; 8 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay; 2 akademisyen 1'er yıl 6'şar ay 22'şer gün; 17 akademisyen 2 yıl 3 ay; 6 akademisyen 2 yıl 6 ay; 5 akademisyene 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl olmak üzere davası sonuçlanan toplam 196 akademisyenin tamamı hapis cezasına mahkum oldu. 

35 kişinin cezası ertelenmedi

196 kişi içerisinden 29 kişinin hapis cezası 2 yılın üstünde kaldığı için (CMK md. 286), 6 kişi ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediği için toplamda 35 kişinin mahkumiyet kararı ertelenmedi. İtiraz yoluyla İstinaf Mahkemesi’ne giden mahkumiyet kararlarından cezası onanan Prof. Dr. Füsun Üstel 8 Mayıs'ta cezaevine girdi.

Cezası ertelenmeyen akademisyenlerin isimleri şöyle:

Ayşe Erzan, Özdemir Aktan, Nesrin Sungur Çakmak, Füsun Üstel, Büşra Ersanlı, Lütfiye Bozdağ, Şebnem Korur Fincancı, Özgür Müftüoğlu, Yonca Demir, Gençay Gürsoy, M.A., Alper Akyüz, Ahmet Bekmen, Nihan Aksakallı, Hülya Kirmanoğlu, İsmet Akça, Haydar Durak, İlkay Özkuralpli, Öznur Yaşar Diner, Remzi Orkun Güner, Esra Kaliber, Eda Aslı Şeran, Aysuda Kölemen, İlkay Yılmaz, Zeynep Tül Süalp, L.N., S.A., Gevher Gökçe, Çare Olgun Çalışkan, Nevin Zeynep Yelçe, Ali Kerem Saysel, Koray Çalışkan, S.I. Süreyya Topaloğlu, Ayşe Gül Altınay.

Barış akademisyenleri 10 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi nedeniyle yaşadıklarını basın toplantısında paylaştılar. Toplantıda açıklamaları yapan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy (15 Mart 2016) ile Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı (31 Mart 2016) TMK 7/2'de düzenlenen “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandılar, 22 Nisan 2016’da serbest bırakıldılar. Savcının talebi üzerine Adalet Bakanlığı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama"yı düzenleyen TCK 301. maddeden yargılanma izni verdi. Dava TMK 7/2'den sürüyor.

(TP)

* Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) madde 231'e göre, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildiği takdirde, kişi beş yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse hüküm ortadan kaldırılıyor.

Kaynak: https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/209298-bir-akademisyene-1-yil-...