Hayat Bilgisi Atölyesi 2019-2020 Güz Dönemi Başlıyor

Yazar / Referans: 
KODA-ÜNİVDER
Tarih: 
04.09.2019

2019-2020 Güz Dönemi Atölyeleri

1) DİJİTAL KAPİTALİZM VE ÇALIŞMANIN GELECEĞİ

Koordinatör: Adem Yeşilyurt Gün ve saat: Cumartesi 13:30 

İçinden geçmekte olduğumuz “dijital kapitalizm” diye adlandırılan dönem işin doğası, örgütlerin yapısı ve çalışmanın geleceği hakkında çeşitli tartışmalara zemin hazırlamıştır. Bu atölye kapsamında öncelikle dijitalleşme, dijital kapitalizm ve platform kapitalizmi üzerinden bir kuramsal çerçeve oluşturulacak, sonrasında yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, makine öğrenmesi ve blockchain teknolojisi gibi kavramlar üzerinden çalışmanın geleceği hakkında bir tartışma yürütülecektir. 

2) AFET YÖNETİMİ İÇİN YENİ DÜŞÜNCELER

Koordinatör: Veli Deniz Gün ve saat: Salı 17:30

Günümüzde afetler çeşitlendi. Ülkemizin bir gerçeği olan depremin ve büyük endüstriyel kazaların yanına, aşırı soğuklar ve kar yağışı, sel ve heyelan gibi toplumun önemli bir kısmını etkileyen afetler sık sık yaşanmaya başladı. Her afet sonrası mülki amirin oluşturduğu kriz merkezleri ile afetin etkileri azaltılmaya çalışılıyor. Kocaeli ili çeşitli afetlere maruz kalmış ve gelecekte çeşitli potansiyel afetlere aday bir kent. Bu atölyede devletin afet yönetimi incelenerek tartışılacak, “Risk demokrasisi” yaklaşımı ile toplumun afet risklerini bilme hakkı, afet yönetiminde planlama, karar alma, hazırlık ve denetleme süreçlerine toplumun çeşitli kesimlerinin ve meslek odalarının katılım olanakları tartışılacaktır.

3) GÜNCEL OLAY VE TARTIŞMALAR

Koordinatör: Cengiz Erçin Gün ve saat: Salı 18:00

Türkiye’nin hızla değişen gündemi, çoğunlukla bizleri hazırlıksız yakalamakta, parçası olduğumuz değişim ve dönüşümü anlamlandırmada yetersiz kılmaktadır. Hayat Bilgisi Okulu katılımcılarından sıklıkla aldığımız “gündemi yakalayamıyorsunuz” eleştirisine yanıt olarak hazırladığımız Güncel Olay ve Tartışmalar Atölyesinde, program ve içeriği aylar öncesinden hazırlanan diğer atölyelerin aksine, gündem toplantı gününde katılımcılarca saptanacak ve sıcak gelişmeler konuklar ve kuramsal çerçeveler eşliğinde tartışılacaktır.

4) FOTOĞRAF VE HAFIZA

Koordinatör: Aysun Ataç & İlhami Şahbaz  Gün ve saat: Pazartesi 17:00

Aktüel olan ile geçmiş arasındaki ilişkinin anlam kazanması için hafızalarımızı canlı tutmanın yollarını bulmak zorundayız. İnsanlık tarihinin önemli görsel mekânlarından biri olarak yaklaşık iki yüz yıldır gücünü koruyan fotoğraf, toplumsal hafıza ile derin bağlar kurarak kolektif belleğin inşasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bizler Fotoğraf ve Hafıza Atölyesi aracılığıyla yerelden başlayarak, toplumsal belleğe fotoğrafın tanıklığından bakmanın önemli olduğunu düşünüyor, bu atölyede hepimizin birer parçası olduğu belleğin anlaşılmasında/yorumlanmasında fotoğrafın gücü üzerine hep birlikte düşünmek istiyoruz. 

5) NEREDEN NEREYE EVRİLİYORUZ?

Koordinatör: Duygu Abbasoğlu  Gün ve saat: Perşembe 18:00

Bu atölyede canlılığın oluşumu ve yolcuğu sunulacaktır. Bu bağlamda canlılık kavramı, ortaya çıkışı, değişimi, uyumu, yok oluşlar ve çeşitlenmeler ile ilgili teoriler ve kanıtlar paylaşılacaktır. Aynı zamanda insanın biyolojik ve kültürel yolculuğundaki çelişkiler tartışılacaktır.

6) TÜRKİYE’DE DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİ SÖZLÜ TARİHİ II.

Koordinatör: Metin Aksöz & Çetin Ak  Gün ve saat: Pazartesi 18:30

Türkiye’nin düşünce ve ifade özgürlüğü mücadeleleri ile dolu tarihinde, bu alanda gösterilen faaliyetlerin görünürlüğü genellikle sınırlı kalmıştır. Resmi söylemin hegemonyası altında marjinal kılınmak istenmiş düşünce ve ifade özgürlüğü alanına ilişkin eldeki yazılı malzeme son derece sınırlıdır. Bir yandan hak mücadelesine verilen emeğin görünür kılınması, diğer yandan bu tecrübenin yazılı hale getirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan bu atölyenin ilk üç haftasında sözlü tarih yönteminin içerik ve uygulama biçimine ilişkin bilgi verilecektir. Dönemin izleyen bölümünde Kocaeli’nde yaşanan işçi direnişlerine/eylemlerine yönelik gerçekleştirilecek sözlü tarih görüşmeleri ile emek mücadelesinin tarihine alternatif bir pencere açılacaktır. Atölyenin hedefi doğrultusunda bir yandan işçi direnişlerine/eylemlerine katılan işçiler ile yapılacak görüşmeler üzerinden emek alanında yürütülmüş özgürlük ve demokrasi mücadelesinin tarihine ışık tutulurken, diğer yandan atölye katılımcılarının sordukları sorularla çalışmaya katılmaları ve düzenli olarak emek verenlerin isimlerinin ortaya çıkacak üründe yer alması sağlanacaktır.

7) MODERNLİK SÖZLÜĞÜ

Koordinatör: Güven Bakırezer  Gün ve saat: Perşembe 18:00

Bu atölye modern dünyayı anlamaya çalışır, bunun için modernlik ile ortaya çıkan ve modernliği tarif eden başlıca olguları kavramsal düzeyde soruşturur. Amaç, kavramların tanımlarını açıklamaktan ziyade, kavramlara yüklenen farklı anlamları ve kavramlar üzerindeki tartışmaları göstererek, kavramları tabiri caizse çekiştirmektir. Açılış ve kapanış toplantıları dahil olmak üzere 12 haftalık atölye programında her birinin sırasıyla bir hafta ele alınacağı kavramlar şunlardır: modernite, kapitalizm, sekülerizm, bilimcilik, liberalizm, sosyalizm, pragmatizm, feminizm, queer, hümanizm. Atölyenin bir okuma listesi yoktur. Katılımcılardan oturumlara kendi imkanlarıyla hazırlanarak gelmeleri beklenmektedir. Oturumlar seminer şeklinde geçmeyecek, kısa bir açılış konuşmasından sonra katılımcılar bildiklerini ve düşündüklerini dile getirecek ve tartışacaklardır. 

8) ENGLISH BY MEANS OF PHILOSOPHY, PHILOSOPHY BY MEANS OF ENGLISH

Coordinator: Emrah Günok  Day and time: Friday 18:00 

The aim of the present workshop is to introduce the students to the basic structures in English applied when occupied with the philosophical jargon. This is particularly important for the ones who longs for having either his/her master’s degree or PHD abroad, especially in the Western countries. As to Turkey, although the average quality of the Turkish translations is much better than it used to be in the past, there happens to be a deficiency both in the primary and the secondary philosophical literature. So, the proficiency in English appears to be a prerequisite for writing a master’s or a doctorate’s thesis, or to join the philosophy conferences organized abroad. On the other hand, the best way for a philosophy student to improve his/her English is to read the English translations of the untranslated texts, if it is not possible to read the originals. Moreover, it is obvious that getting more competent in a language is dependent on improving the skills of listening, at least as well as on that of reading. By watching a bunch of short videos we would single out in some YouTube channels, we could get acquainted with some certain philosophical terminology, with some typical structures and uses in the jargon of philosophy, as well as with the basics of philosophy (as if in a 101 course for philosophy). And lastly, following this activity, by reading some very basic texts in philosophy, we hope to consolidate what was heard of by means of the solidity of the visual material.

8) FELSEFE YARDIMIYLA İNGİLİZCE, İNGİLİZCE YARDIMIYLA FELSEFE

Koordinatör: Emrah Günok  Gün ve saat: Cuma 18:00

Atölyemizin amacı, ileride felsefe okumaya devam edecek ve bunun için yurt dışına gitmek isteyecek olan öğrencileri bu alanda kullanılan basit İngilizce’yle tanıştırmak. Günümüzde yapılan felsefe çevirileri her ne kadar geçmiştekilere nazaran çok daha iyi olsalar da, çevrilmemiş pek çok ana eser yanında eksikliği çekilen ve günbegün genişleyen bir ikincil kaynak birikimi söz konusu. Tez yazabilmek ve yurtdışı faaliyetlerin pek çoğuna katılabilir durumda olmak için İngilizce bilmek şart gibi görünüyor. Bir felsefeci içinse İngilizce’yi ilerletmenin en iyi yolu Türkçe’ye çevrilmemiş metinleri ana dillerinden olmasa bile en azından İngilizce çevirilerinden okumaya çalışmak. Diğer yandan bir dili öğrenmenin yalnızca o dili okuyabilmekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda dinleme-anlama becerisi edinmeye de bağlı olduğu gün gibi aşikâr. İnternetin nimetlerinden faydalanıp farklı Youtube kanallarından seçeceğimiz bir dizi videoyu topluca seyredip tartışarak hem temel yapılara, hem temel kavramlara ve hem de temel felsefe bilgilerine erişme şansı bulacağız. Dinleyip anlamaya dayalı bu etkinliği takip edecek olan okuma faaliyetleriyle de katılımcıların en azından dili öğrenme hevesi ve altyapısına kavuşmasını hedefleyeceğiz. 

9) SEKA ÜZERİNDEN KOCAELİ GEZİCİ KENT ATÖLYESİ

Koordinatör: T. Gül Köksal  Gün ve saat: Salı öğleden sonra veya katılımcıların durumuna göre Cumartesi yada Pazar

(İÇERİĞE BAĞLI OLARAK KONUK YÜRÜTÜCÜLER DE SÜRECE EŞLİK EDECEKTİR)

Salı öğleden sonra( Katılımcıların durumuna göre ortak kararla Cumartesi veya Pazar günü de yapılabilir)

Bu atölye gezici bir atölyedir. Kocaeli kentinin fiziksel dönüşümünün arkasındaki türlü nedensellikleri bir harita eşliğinde yürüyerek ve gerekli durumlarda toplu taşıma kullanarak yerinde tartıştırır. Bu dönüşümü tartışmak için de SEKA (Selüloz ve Kağıt Fabrikası) başlangıç noktası olarak ele alınacaktır. Diğer bir deyişle tüm geziler SEKA’dan başlayacaktır. Çünkü kente özgü bir çok nitelik bu fabrikada mevcuttur. Şöyle ki;

Tarihsel gelişim açısından Kocaeli’nin çok katmanlı kimliği SEKA arazisinde somut olarak izlenebilir; örneğin Kocaeli Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti olduğu dönemde Nicomedia adıyla burada da yerleşmiştir. Bu dönem üzerine yeni dönemler eklenerek fabrika bugüne ulaşmıştır. 

Bir liman / kıyı kenti olan Kocaeli’nin kıyı kullanımı buradan da olmuştur.

Bir sanayi kenti olan Kocaeli’nin üretim tarihinde SEKA’nın yeri ayrı bir önemdedir.

Bir emek kenti olarak Kocaeli’de sınıfsal yapı, mücadele tarihi, sendikal tarih, işçi sağlığı, iş güvenliği sorunsalı emeğin mekanı SEKA’dan okunabilir. 

Üretim-eğitim ilişkisi, teori-praksis diyalektiği, toplumsal tabakalanma, sosyal tarih, toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsiz gelişim, ekoloji gibi Kocaeli’ne dair kentsel okumalar burada da karşılık bulmaktadır. 

SEKA kent araştırmaları açısından, kentsel dönüşümün Türkiye’de bu yüzyılda nasıl ele alındığının bir göstergesidir. Kentin yerel yönetimi, üniversitesi, meslek örgütleri, halkı arasındaki politik-ekonomik, sosyal ilişkiler buradan açıkça izlenebilir. SEKA demokrasi, katılımcılık, tahakküm ilişkilerini yorumlamak için de verimli bir mekandır. 

Ayrıntı için bakınız; www.izmitteseka.com

Atölye ilgili herkese açıktır. Katılımcılardan bazı okumaları yapmaları ve kişisel ve/ya grup olarak atölyeye katkıda bulunmaları istenecektir. Atölyelere fiilen düzenli katılım ve birlikte belirlenen ortak çalışmalara online üzerinden de fikri katkı ve emek en temel beklentidir. Geziler sırasında katılımcıların ilgileri/niyetleri doğrultusunda çizim/fotoğraf/kolaj gibi farklı belgeleme teknikleri de kullanılacaktır. 

Atölye Salı günleri öğleden sonra yarım gün olarak planlanmıştır. Ancak (çalışan/öğrenci gibi günlük farklı programları olan kişiler için ortak bir zaman yaratmak amacıyla) katılımcıların talepleri doğrultusunda Cumartesi ve/ya Pazar günleri de tercih edilebilir. Atölyenin hafta sonları olması durumda 15 günde bir toplanılması daha gerçekçi olacaktır. Atölye dışındaki katılımcılar için ek bir hafta sonu planlaması da yapılacaktır. Ayrıca atölye kapsamında SEKA’ya ilişkin geniş katılımlı bir çalıştay da planlanacaktır. Böyle bir çalıştay daha önce KODA’nın SEKA projesi bağlamında yapılmıştı. Sözkonusu çalıştay bunun devamı olacaktır. 

Atölye dönem boyunca sekiz hafta düzenlenecektir (arkeoloji+mimari+kentsel dönüşüm / emek tarihi / sosyal yaşam / ekoloji / işletme+teknoloji / kıyı kullanımı gibi tematik geziler // genel katılımlı gezi // geniş katılımlı çalıştay). Atölye eylül sonunda başlayacaktır.

10) ÇEVRE KRİZİ KARŞISINDA ORTAYA ÇIKAN MÜCADELELER

Koordinatör: Nilay Etiler  Gün ve saat: İki haftada bir Cumartesi günleri saat: 13.30

Atölye çalışmasının temel konusu, kapitalizmin doğaya ve yaşama karşı saldırısı karşısında ortaya çıkan çevre hareketleridir. Kapitalizmin her türlü maddi çevre unsurunu metalaştırması, dünyayı sürüklediği çevre krizi ve halen umursamaksızın önlem alınmaması, günümüzde çevre savunuculuğunu en politik eylemlerden biri haline getirdi. Türkiye’de pek çok örneğini gördüğümüz gibi, çevreyi ve yaşamını savunan insanlar devletin her türlü şiddetiyle karşı karşıya kalıyor. 

Atölye çalışmasında başlıca, iklim krizi, enerji (termik santraller, nükleer santraller, HES’ler vd), kentlerin talanı, otoyollar gibi çevre konularına karşı ortaya çıkan hareket, çalışma ve örgütlenmeler tartışılacaktır. Hem dünya ölçeğinde hem de Türkiye’de ölçeğinde ele alınacak toplumsal mücadelelerin ortaya çıkardığı yeni imkanlar da tartışmaların bir parçası olacaktır.

11) SİNEMA VE EMEK ARAŞTIRMALARI ATÖLYESİ

Koordinatör: Ömer Furkan ÖZDEMİR  Gün ve saat:Salı 18:30

Sınıf kültürü, sanatın sınıfsal işlevi ve sınıf hareketi arasındaki ilişkinin sinema üzerinden irdeleneceği bu atölyede, dünyadan ve Türkiye sinemasından derlenecek filmlerin kendi dönemlerinin sınıf hareketi ile karşılıklı etkileşimleri ekseninde yeniden izlenmeleri amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, sınıf mücadelesinin sinema üzerindeki etkisinin yanısıra sinemanın kendisinin de sınıf hareketi üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılacaktır. Atölyede devam zorunluluğu bulunmaktadır. Atölye kapsamında film izlemeleri, önerilen okumalar ekseninde yapılacaktır. Atölye sonucunda kolektif bir rapor hazırlanacaktır.

12) SPİNOZA OKUMALARI III

Koordinatör: Fuat Özdinç  Gün ve saat: Perşembe 16:00

2018-2019 Güz ve Bahar dönemlerinde KODA Hayat Bilgisi Atölyeleri çerçevesinde yürütülen Spinoza Atölyesi, aynı mantık ve işleyiş ile bu dönem de yapılacaktır. Temel olarak Spinoza’nın Ethica’sının okunmasına dayanan atölyede hem Ethica’nın 3, 4 ve 5. bölümlerinin karşılaştırmalı çözümlemesi yapılacak hem de Spinoza felsefesi bu çözümlemeler ekseninde tartışılacaktır. Atölyede metnin kavramlar ekseninde tartışması yapılacaktır. Daha önceki dönemlerde bu atölyelere devam etmeyenler de çok zorlanmadan bu dönemde açılan atölyeye katılabilirler.

Temel alınacak metin: Spinoza, Ethica, çev: Çiğdem Dürüşken, Alfa Yayınları, İstanbul, 2014.

Kayıt olmak için lütfen buraya tıklayınız.