İhraç Edilen Akademisyen Özdikmenli, Üniversitesi için Helva Dağıttı

Yazar / Referans: 
Pir Haber Ajansı
Tarih: 
05.03.2020

5 Mart Dünya Ölü Üniversiteler Günü nedeniyle, KHK ile mesleğinden ihraç edilen akademisyen Dr. Gözde Özdikmenli bugün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi için helva dağıttı. Özdikmenli, “OHAL komisyonunun kapatılarak mağdur ettiği tüm akademik personelin işlerine geri döndürülmesini ve kaybettikleri haklarının kendilerine geri iade edilmesini talep ediyorum” dedi. 

15 Temmuz 2016’da darbe girişimin ardından KHK ile binlerce kamu emekçisi mesleklerinden ihraç edildiler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden toplam 6 barış imzacısı akademisyen Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. 29 Nisan 2017’de ihraç edilen Psikolog Gözde Özdikmenli, bugün 5 Mart Dünya Ölü Üniversiteler Günü nedeniyle helva dağıttı.

AKADEMİDEKİ GÜVENSİZ ÇALIŞMA KOŞULLARI

“5 Mart Dünya Ölü Üniversiteler Günü: Rahmetli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi için helva dağıtımı” başlığıyla bir açıklama yapan Özdikmenli şunları belirtti:

“Akademideki güvensiz çalışma koşullarının artması, akademik üretimde nitelikten daha çok niceliğe önem verilmesi uluslararası bir akademik direnişin yükselmesine sebep oldu. Fransa’daki sendikalar ülkelerinde yürürlüğe girmesi öngörülen emeklilik sistemi ve eğitim-araştırma yasa tasarılarına karşı 5 Aralık 2019’dan beri mesleklerarası bir genel greve gitmiş durumdalar. Fransa’daki akademisyen meslektaşlarımız öngörülen bu yasa tasarılarının içinde mevcut olan aşağıdaki maddelere karşı olduklarını deklare etmişlerdir:

1. Akademisyenlerin rekabetçi bir değerlendirmeye tabi tutulması

2. Hiyerarşik düzenlemeler ve akademisyenler arasındaki ayrıştırıcılık

3. Sermaye piyasasındaki aktörlerin proje değerlendirme komisyonlarına dahil edilmesi

4. Projelerin performans kriterlerinin piyasa koşullarına bağımlılığı 5. Akademisyenlerin çalışma saatlerinin arttırılması

6. Fazla mesai ücretlerinin iptali

7. Maaşların düşüklüğü

8. Kadrolu emeğin yerini kontratlı güvencesiz emeğin alması.

Geçen yıldan beri sistemde meydana getirilen bu olumsuz gelişmelere karşı Fransız halkı “Sarı Yelekliler” hareketini başlatmış ve kitlesel grevlere gidilmiştir.”

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ’NİN ÖLÜM NEDENLERİ

“Fransızların demokrasiden uzaklaşmaya yönelik geliştirdikleri bu haklı itirazlarına Türkiyeli Barış Akademisyenleri olarak desteğimizi bildirir selamlarımızı yollarız” diyen Özdikmenli,  Türkiye’deki üniversitelerin genelinin olduğu gibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ölüm nedenlerini de maddeler halinde şöyle sıraladı:

1. Bilimsel eğitime önem verilmemesi

2. Düşünce ve ifade özgürlüğünü hiçe sayması

3. Savaşa karşı olan Barış Bildirisi imzacısı akademisyenlerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) lerle ihraç edilmesine neden olması

4. Araştırma görevlisi ve öğretim üyelerini güvencesiz kadrolara mahkum etmesi

5. Öğrencilere ve öğretim üyelerine haksız yere soruşturmalar açıp disiplin cezaları vermesi

6. Meydana gelen cinsel taciz vakalarında erkek öğretim üyelerini koruması

7. Kampüs içinde ağaç kesimleri yapması

8. Üniversite içindeki sol-sosyalist sendika temsilcisi akademisyenlerin KHK ile ihraç edilen meslektaşlarına yönelik yeterince duyarlı ve destekleyici davranmamaları.

“MAĞDUR EDİLEN AKADEMİSYENLER İŞLERİNE DÖNDÜRÜLMELİ, HAKLARI İADE EDİLMELİ”

OHAL dönemiyle binlerce akademisyenin işlerinden kovulduğunu, Türkiye üniversitelerinin büyük kan kaybına uğradığını hatırlatan Akademisyen Gözde Özdikmenli açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Üniversite yönetimlerinin siyasallaşması, rektörlerin seçiminin Cumhurbaşkanı’na ve öğretim üyelerinin çalışma sürelerinin uzatılması kararının rektörlere bağlanması ile birlikte üniversiteler tamamen işlevsiz kılınmıştır. İhraç edilmiş bir öğretim üyesi olarak bu olumsuz koşulların toplumsal bilinçlenme ve örgütlü mücadeleler ile düzeltilebileceğine inanıyorum. OHAL komisyonunun kapatılarak mağdur ettiği tüm akademik personelin işlerine geri döndürülmesini ve kaybettikleri haklarının kendilerine geri iade edilmesini talep ediyorum.”

PİRHA/MUĞLA

Kaynak: https://www.pirha.net/ihrac-edilen-akademisyen-ozdikmenli-universitesi-i...