İDA Kent Hakkı Söyleşileri (1) - Sakinlerden Gezginlere: Kent Kimin? - Dr. Cemal Salman & Dr. Aydın Arı

Yazar / Referans: 
İzmir Dayanışma Akademisi
Tarih: 
20.01.2021