Barış İçin Akademisyenlerden Çağrı

Yazar / Referans: 
BAK
Tarih: 
02.04.2013

Barış İçin Akademisyenlerden Çağrı

Türkiye’de yaşayan toplumların barış isteyen tüm kesimleri gibi akademisyenler olarak biz de Kürt sorununun bir an evvel çözülmesini ve özgürlük ve adalet getirecek bir barışın inşa edilmesini istiyoruz. Bu sebeple biz aşağıda imzası bulunan akademisyenler öncelikle, Ocak ayından bu yana süren barış görüşmelerine destek verdiğimizi ve bu süreç sonunda kalıcı ve adil bir barışın tesis edilmesine yönelik her türlü katkıyı yapacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Akademisyenlerin barışa yapabilecekleri en önemli katkının bilgi üretimi olduğunu düşünüyoruz.  Önümüzdeki süreç kolay olmayacak. Engelleri aşmak için hem soğukkanlı hem yaratıcı olmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Dünyada 1990 ile 2010 arasında 100ü aşkın barış görüşmesi gerçekleşti. Bizler bu barış süreçlerini incelemeyi ve ürettiğimiz bilgileri ilgili aktörlerle, taraflarla, kadınlarla, akil insanlar ve kamuoyu ile paylaşmayı gündemimize almış bulunuyoruz. Amacımız dünyadaki farklı tecrübelerin, Sudan, Meksika, Guatemala, Güney Afrika, İrlanda gibi yerlerde yaşanan barış müzakereleri süreçlerinin, bize ne gösterdiğine bakıp, neler eksik kaldığında süreçler başarıya ulaşmamış, neler devreye girdiğinde ise daha başarılı olunmuş bilgisini edinmek. Sonrasında Türkiye ile karşılaştırmalı çalışmalar yaparak daha kalıcı ve gerçekçi bir barış süreci yaşanabilmesine ve barışın toplumsallaşabilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Türkiye’de barışı inşa etmek için hem savaşın sebeplerini anlamak ve çözmek hem de savaşın yarattığı ağır tahribatı saptayarak tazmin ve telafi etmek gerekiyor. Dünyada benzer örnekler kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın her şeyden önce toplumsal aktörlerin katılımı, çoğulcu ve demokratik bir anayasanın yapılması, anadilinde eğitim hakkının sağlanması, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve egemenliğin farklı toplumsal kesimlerle eşit şekilde paylaşılması ile mümkün olduğunu gösteriyor. Ayrıca savaş sırasında işlenmiş suçların ortaya çıkması, tazmin ve telafisi gerekiyor. Zorla göç ettirilmişlerin, yakınları öldürülmüş ve kaybedilmişlerin, tacize ve tecavüze uğramışların, yaşam alanları ve ekolojileri tahrip edilmişlerin ve yoksullaştırılmışların sürece dahil edilmesi şart. Nihayetinde onlara danışmadan, onların talepleri karşılanmadan savaşın yaraları sarılamayacaktır. Barışın inşa edilmesi ancak hakikatlerin ortaya çıkarılması ve bunların bir daha gerçekleşmemesini sağlayacak yasaların ve mekanizmaların hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır.

Biz aşağıda imzası bulunanlar bir kez daha açıklıyoruz ki barış sürecinin ve görüşmelerinin arkasındayız. Sürecin ve görüşmelerin bu toprakların halklarının özgürlük ve barış talepleri açısından sağlıklı geçmesi, zorlukların aşılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve en önemlisi de özgürlük getiren bir barışın ve adil bir ülkenin tesis edilmesi için akademik çalışmalarımıza hız veriyoruz ve sürece her türlü desteği sağlamaya hazırız. Sürecin en geniş toplumsal kesimleri kapsamasını ve tüm etnik kimlikleri, inanç gruplarını, sınıfları ve cinsiyet kimliklerini içine alacak şekilde ilerlemesini kolaylaştırıcı bilgi ve becerileri paylaşmaya adayız. 

Bu bağlamda yaptığımız incelemede öncelikle akil insanlar komisyonu benzeri bir yapının oluşturulmasının uygun bir yöntem olduğu kanısını paylaşıyoruz. Ancak bu komisyonun diğer dünya örneklerinde olduğu gibi gözlem komisyonu şeklinde adlandırılmasını ve işlev görmesini tavsiye ediyoruz. Daha da önemlisi bu komisyonun oluşmasının, varlığının ve görevlerinin yasaya bağlanması ve meclis güvencesinde çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Komisyonun barış ve yeniden inşa sürecini aktif bir şekilde düzenlemesi ve denetlemesini destekliyor, komisyonda Türkiye’nin çoğul yapısının ve mağdur kesimlerinin temsil edilmesini önemsiyoruz. Yine dünya örneklerinden yola çıkarak ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda barış sürecinin her aşamasında kurulacak komisyonların yüzde elli kadınlardan oluşması gerektiğini beyan ediyoruz.

Önümüzdeki süreç Türkiye’nin yüz yıldır en can almış sorunlarının tartışılacağı bir dönemdir. Herkesi bu sürece aktif katılıma davet ediyoruz.

Not: 306 imzayla 2.4.2013 tarihinde yaptıgımız basın toplantısından sonra da barış kampanyasına  akademisyenlerden imzalar gelmeye devam etmektedir. Bu sayı hali hazırda 330'u geçmiş durumdadır. Kampanyaya katılmak isteyenler isimlerini ünvanlarını ve çalıstıkları üniversiteyi bize barisicin@bak.web.tr adresine mesaj atarak bildirebilirler. Bu imzalar listemize eklenmeye devam edecektir.

İmzalar:

1 Arş. Gör. Adnan Şahin, Tunceli Üniversitesi
2 Prof. Dr. Ahmet Öncü, Sabancı Üniversitesi
3 Doç. Dr. Alev Özkazanç, Ankara Üniversitesi
4 Arş. Gör. Alev Güneş, Boğaziçi Üniversitesi
5 Yrd. Doç. Dr. Ali Alper Akyüz, Bilgi Üniversitesi
6 Doç. Dr. Ali Kerem Saysel, Boğaziçi Üniversitesi
7 Prof. Dr. Ahmet Demirel, Marmara Üniversitesi
8 Ögr. Gör. Ahu Ersözlü, Boğaziçi Üniversitesi
9 Arş. Gör. A. Samet Aydeniz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
10 Prof. Dr. Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi
11 Ögr. Göv. Aslı Odman, Mimar Sinan Üniversitesi
12 Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu, Boğaziçi Üniversitesi
13 Prof. Dr. Aslı Özyar, Boğaziçi Üniversitesi
14 Doç. Dr. Aybek Korugan, Boğaziçi Üniversitesi
15 Öğr. Gör. Aydın Gelmez, Dicle Üniversitesi
16 Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan, Boğaziçi Üniversitesi 
17 Prof. Dr. Ayla Zırh Gürsoy, Marmara Üniversitesi
18 Prof. Dr. Aylin Uluşahin, Hacettepe Üniversitesi
19 Yrd. Doç. Dr. Aysun Akan, İzmir Ekonomi Üniversitesi
20 Dr. Ayşe Serdar, İTÜ
21 Arş. Gör. Ayşe Arslan, Hacettepe Üniversitesi
22 Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, Marmara Üniversitesi
23 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi
24 Doç. Dr. Ayşe Betül Çelik, Sabancı Universitesi
25 Doç. Dr. Ayşen Candaş, Boğaziçi Üniversitesi
26 Prof. Dr. Ayşe Gözen, İTÜ
27 Doç. Dr. Ayșen Uysal, Dokuz Eylül Üniversitesi
28 Prof. Dr. Ayşe Berkman, Mimar Sinan Üniversitesi
29 Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yakar Önal, İstanbul Üniversitesi
30 Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü, Ankara Üniversitesi
31 Yrd. Doç. Dr. Barış Büyükokutan, Boğaziçi Üniversitesi
32 Prof. Dr. Baskın Oran, Ankara Üniversitesi 
33 Yrd. Doç. Dr. Bediz Yılmaz, Mersin Üniversitesi
34 Arş. Gör. Behlül Çalışkan, Marmara Üniversitesi
35 Yrd. Doç. Dr. Berna Güler Müftüoğlu, Marmara Üniversitesi
36 Arş. Gör. Dr. Besim Can Zırh, ODTÜ 
37 Doç. Dr. Besime Şen, Mimar Sinan Üniversitesi
38 Prof. Dr. Betül Tanbay, Boğaziçi Üniversitesi
39 Prof. Dr. Beyza Üstün, Yıldız Teknik Üniversitesi 
40 Doç. Dr. Biray Kolluoğlu, Boğaziçi Üniversitesi
41 Öğr. Gör. Dr. Bora Bayraktar, İstanbul Kültür Üniversitesi 
42 Yrd. Doç. Dr. Burak Özçetin, Akdeniz Üniversitesi
43 Yrd. Doç. Dr. Burak Ülman, Yıldız Teknik Üniversitesi
44 Yrd. Doç. Dr. Burcu Yakut-Cakar, Kocaeli Üniversitesi
45 Arş. Gör. Burcu Yılmaz Gündüz, Çukurova Üniversitesi
46 Arş. Gör. Burcu Binboğa, ODTÜ
47 Yrd. Doç. Dr. Bülent Küçük, Boğaziçi Üniversitesi
48 Doç. Dr. Bülent Duru, Ankara Üniversitesi
49 Prof. Dr. Büşra Ersanli, Marmara Üniversitesi
50 Arş. Gör. Can Irmak Özinanır, Ankara Üniversitesi
51 Dr. Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi
52 Arş. Gör. Caner Doğan, Boğaziçi Üniversitesi
53 Dr. Cem Özatalay, Galatasaray Üniversitesi
54 Yrd. Doç. Dr. Cem Kirazoğlu,  İstanbul Aydın Üniversitesi
55 Arş. Gör. Cemre Baytok, Boğaziçi Üniversitesi
56 Yrd. Doç. Dr. Cenk Özbay, Boğaziçi Üniversitesi
57 Doç. Dr. Cengiz Kırlı, Boğaziçi Üniversitesi
58 Yrd. Doç. Dr. Ceren Özselçuk, Boğaziçi Üniversitesi
59 Yrd. Doç. Dr. Ceren Ergenc, ODTÜ 
60 Arş. Gör. Ceren Salmanoğlu Ankara Üniversitesi
61 Arş. Gör. Dr. F. Ceren Akçabay, Marmara Üniversitesi
62 Dr. Ceyda Arslan-Kechriotis, Boğaziçi Üniversitesi
63 Yrd. Doç. Dr. Cevahir Kayam, İstanbul Üniversitesi
64 Arş. Gör. Cihan Yapıştıran, Marmara Üniversitesi
65 Arş. Gör. Çetin Gürer, Ankara Üniversitesi
66 Dr. Çetin Çelik, Koç Üniversitesi
67 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı, Koç Üniversitesi 
68 Arş. Gör. Deniz Göktaş, Necmettin Erbakan Üniversitesi
69 Yrd. Doç. Dr. Derin Terzioğlu, Boğaziçi Üniversitesi
70 Dilan Yıldırım, Doktora, Harvard University
71 Yrd. Doç. Dr. Dikmen Bezmez,  Koç Üniversitesi
72 Yrd. Doç. Dr. Dilek Hüseyinzadegan, Koç Üniversitesi 
74 Doç. Dr. Doğan Kurt, Dicle Üniversitesi
75 Prof. Dr. E. Ahmet Tonak, Bilgi Üniversitesi
76 Doç. Dr. Ece Algan, California State University
77 Prof. Dr. Edhem Eldem, Boğaziçi Üniversitesi
78 Yrd. Doç. Dr. Elif Ünlü, Boğaziçi Üniversitesi
79 Doç. Dr. Elçin Macar Yıldız Teknik Üniversitesi
80 Öğr. Gör.  Elvan Aksen, Kocaeli Üniversitesi 
81 Doç. Dr. Elvan Ergut, ODTÜ
82 Arş. Gör. Emel Yuvayapan, Dokuz Eylül Üniversitesi
83 Prof. Dr. Emrah Dönmez, Yeni Yüzyıl Üniversitesi
84 Dr. Engin Sustam, EHESS
85 Yrd. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi 
86 Arş. Gör. Ercan Şen, Ankara Üniversitesi
87 Yrd. Doç. Dr. Erdem Yörük, Koç Üniversitesi 
88 Arş. Gör.  Eren Can, Mardin Artuklu Üniversitesi
89 Dr. Erhan Yalçındag, Masaryk Üniversitesi
90 Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu, İstanbul Üniversitesi
91 Yrd. Doç. Dr. Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi 
92 Arş. Gör. Dr. Erkin Başer, Dokuz Eylül Üniversitesi
93 Doç. Dr. Ekrem Tufan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
94 Yrd. Doç. Dr. Elif Aysimi Duman, Boğaziçi Üniversitesi
95 Öğr. Gör. Dr. Emin Alper, İTÜ
96 Yrd. Doç. Dr. Engin SARI, Ankara Üniversitesi
97 Engin Emre Değer, Master, İstanbul Şehir Üniversitesi
98 Yrd. Doç. Dr.  Esmeray Yoğun, Toros Üniversitesi
99 Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Boğaziçi Üniversitesi
100 Öğr. Gör. Dr. Esra Erdem, Alice Salomon Hochschule
101 Arş. Gör. Esra Demir, Marmara Üniversitesi
102 Doç. Dr. Esra Arsan , İstanbul Bilgi Üniversitesi
103 Arş. Gör. Faruk Şeref, İstanbul Şehir Üniversitesi
104 Prof. Dr. Fatma Gök, Boğaziçi Üniversitesi
105 Öğr. Gör. Fatma Taşkent Ang, Boğaziçi Üniversitesi
106 Yrd. Doç. Dr. Fahriye Dinçer, Yıldız Teknik Üniversitesi
107 Arş. Gör. Feyat Kaya, Hakkari Üniversitesi
108 Doç. Dr. Ferdan Ergut, ODTÜ 
109 Prof. Dr. Ferhunde Özbay, Boğaziçi Üniversitesi
110 Yrd. Doç. Dr. Feryal Saygılıgil, Arel Üniversitesi
111 Arş. Gör. Fırat İlim, Mardin Artuklu Üniversitesi 
112 Prof. Dr. Fikret Adaman, Boğaziçi Üniversitesi
113 Yrd. Doç. Dr. Fuat Man, Sakarya Üniversitesi
114 Doç. Dr. Funda Şenol Cantek, Ankara Üniverstiesi 
115 Galip Deniz Altınay, Doktora, Mersin Üniversitesi
116 Prof. Dr. Gençay Gürsoy, İstanbul Üniversitesi
117 Prof. Dr. Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
118 Arş. Gör. Gökhan Kabacaoğlu Hacettepe Üniversitesi
119 Prof. Dr. Göksel N. Demirer, ODTÜ 
120 Göksun Yazıcı, Doktora, Mimar Sinan Üniversitesi
121 Yrd. Doç. Dr. Gül Ünsal Marmara Üniversitesi
122 Arş. Gör. Gülce Çetiner, Ege Üniversitesi 
123 Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun, Ege Üniversitesi
124 Dr. Gülşah Kurt, Galatasaray Üniversitesi
125 Prof. Dr. Günay Göksu Özdoğan, Marmara Universitesi
126 Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan, İstanbul Üniversitesi 
127 Yrd. Doç. Dr. H. Cevahir Kayam, İstanbul Üniversitesi
128 Prof. Dr. Hacer Ansal, Işık Üniversitesi
129 Prof. Dr. Hakan Mıhcı, Hacettepe Üniversitesi 
130 Prof. Dr. Hale Bolak Boratav, İstanbul Bilgi Üniversitesi
131 Arş. Gör. Harun Ercan, Koç Üniversitesi
132 Yrd. Doç. Dr.  Hasan Tekgüç, Mardin Artuklu Üniversitesi
133 Arş. Gör Heval Kılavuz, Ankara Üniversitesi
134 Prof. Dr. Huri Özdoğan, İstanbul Üniversitesi 
135 Ilgın Erdem, Doktora, Massachussets-Amherst Universitesi, 
136 Prof. Dr. Işıl Ünal, Ankara Üniversitesi 
137 Yrd. Doç. Dr. Irmak Ertuna-Howison, Beykent Üniversitesi 
138 Prof. Dr. Işık Aytaç, Boğaziçi Üniversitesi
139 Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu Marmara Üniversitesi
140 Prof. Dr. İhsan Dağı, ODTÜ
141 Ögr. Gör. Dr. İlker Ataç, Viyana Üniversitesi
142 Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Hacettepe Üniversitesi
143 Prof. İ. Ercan Alp, Boğaziçi Üniversitesi
144 Prof. Dr. İlhan Özgüneş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
145 Doç. Dr. İnsan Tunalı, Koç Üniversitesi
146 Doç. Dr. İnci Özkan Kerestecioğlu, İstanbul Üniversitesi
147 Prof. Dr. İrfan Açıkgöz, Dicle Üniversitesi
148 Yrd. Doç. Dr. Jülide Karakoç, Gedik Üniversitesi 
149 Doç. Dr. Kemal İnal, Gazi Üniversitesi
150 Arş. Gör. Kenan Demirel, Hakkari Üniversitesi
151 Doç. Dr. Kenan Çayır, Bilgi Üniversitesi 
152 Yrd. Doç. Dr. Kerem Eksen, İTÜ
153 Doç. Dr. Koray Çalışkan, Boğaziçi Üniversitesi
154 Yrd. Doç. Dr. Koray Durak, Boğaziçi Üniversitesi
155 Prof. Dr. Kuban Altınel, Bogazici Üniversitesi
156 Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Kocaeli Üniversitesi 
157 Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Ersoy,Mimar Sinan Üniversitesi
158 Ögr. Gör. Korkut Akın, İstanbul Aydın Üniversitesi 
159 Arş. Gör. Latife Akyüz, ODTÜ
160 Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ, Kemerburgaz Üniversitesi
161 Prof. Dr. Leyla Neyzi, Sabancı Üniversitesi
162 Arş. Gör. Mehmet Akif Gül, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
163 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Uslu, İstanbul Şehir Üniversitesi
164 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesici, Kocaeli Üniversitesi
165 Dr. Melike Acar, Boğaziçi Üniversitesi
166 Prof. Dr. Meltem Ahıska, Boğaziçi Üniversitesi
167 Yrd. Doç. Dr. Meltem Gürle, Boğaziçi Üniversitesi
168 Doç. Dr. Meltem Toksöz, Boğaziçi Üniversitesi
169 Yrd. Doç. Dr. Meral Demirel, Boğaziçi Üniversitesi
170 Prof. Dr. Meryem Koray, Yıldız Teknik Üniversitesi
171 Prof. Dr. Mesut Yeğen, İstanbul Şehir Üniversitesi
172 Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran, İstanbul Üniversitesi
173 Prof. Dr. Mine Eder, Boğaziçi Üniversitesi
174 Prof. Dr. Mine Gencel Bek, Ankara Üniversitesi
175 Yrd. Doç. Dr. Murat Tumay, Selçuk Üniversitesi
176 Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu, Boğaziçi Üniversitesi
177 Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, Mimar Sinan Üniversitesi
178 Murat Paker
179 Doç. Dr. Murat Birdal, İstanbul Üniversitesi
180 Yrd. Doç. Dr. Murat Yüksel, Koç Üniversitesi
181 Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun, Ankara Üniversitesi
182 Arş. Gör. Mustafa Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi
183 Dr. Müge Ayan Ceyhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
184 Prof. Dr. Nadir Suğur, Anadolu Üniversitesi
185 Yrd. Doç. Dr. Nazan Üstündağ, Boğaziçi Üniversitesi
186 Arş. Gör. Nazan Bedirhanoğlu, Ankara Üniversitesi
187 Ögr. Gör. Nejla Osseiran, Boğaziçi Üniversitesi
188 Yrd. Doç. Dr. Murat Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi
189 Ögr. Gör. Dr. Nesrin Uçarlar, Bilgi Üniversitesi
190 Prof. Dr. Neşe Özgen, Mimar Sinan Üniversitesi
191 Arş. Gör.  Nevcan Demir, Ege Üniversitesi
192 Dr. A. Nevin Yıldız Tahincioğlu, Selçuk Üniversitesi
193 Yrd. Doç. Dr. Nezir Akyeşilmen, Selçuk Üniversitesi
194 Ögr. Gör. Dr. Nil Mutluer, Fatih Üniversitesi
195 Prof. Dr. Nilgün Kubilay, ODTÜ
196 Yrd. Doç. Dr. Noémi Lévy-Aksu, Boğaziçi Üniversitesi
197 Doç. Dr. Nuri Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi
198 Prof. Dr. Nurhan Yentürk, Bilgi Üniversitesi
199 Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Sussex Üniversitesi
200 Prof. Dr. Nüket Esen, Boğaziçi Üniversitesi
201 Prof. Dr. Nükhet Sirman, Boğaziçi Üniversitesi
202 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Kocaeli Üniversitesi
203 Yrd. Doç. Dr. Oğuz Arıcı, Haliç Üniversitesi
204 Onur Günay, Princeton Üniversitesi 
205 Dr. Osman Cen, Northwestern Üniversitesi
206 Doç. Dr. Osman Elbek, Adnan Menderes Üniversitesi
207 Ögr. Gör. Osman Şahin, Koç Üniversitesi
208 Öğr. Gör. Oya Başaran, Sabancı Üniversitesi
209 Arş. Gör. Ozan Değer, Ankara Üniversitesi
210 Yrd. Doç. Dr. Oğuz Arıcı, Haliç Üniversitesi
211 Öğr. Gör. Olcay Akyıldız, Boğaziçi Üniversitesi
213 Dr. Özge Ertem, Işık Üniversitesi
214 Arş. Gör. Özgür Bal, ODTÜ
215 Yrd. Doç. Dr. Özgür Mutlu Ulus, Acıbadem Üniversitesi
216 Arş. Gör. Özgür O. Erden, ODTÜ
217 Öğr. Gör. Özgür Öktem, Şırnak Üniversitesi
218 Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu, Marmara Üniversitesi 
219 Prof. Dr. Öget Öktem Tanör,  Bilim Üniversitesi 
220 Doç. Dr. Özlem Özkan, Kocaeli Üniversitesi
221 Öğr. Gör. Pınar İlkkaracan, Boğaziçi Üniversitesi
222 Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci, Bilgi Universitesi 
223 Öğr. Gör. Pınar Tuzcu, Kassel Üniversitesi
224 Prof. Dr. Ragıp Ege, Strasbourg Üniversitesi
225 Yrd. Doç. Dr. M. Ruhi Demiray, Kocaeli Üniversitesi
226 Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat, Işık Üniversitesi
227 Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Üniversitesi 
228 Prof. Dr. Reşit Canbeyli, Boğaziçi Universitesi
229 Prof. Dr. Rezan Tunçay,  İstanbul Üniversitesi
230 Öğr. Gör. Dr. Ruken Alp, Sabancı Üniversitesi
231 Arş. Gör. Safiye Ateş Durç, Ankara Üniversitesi
232 Dr. Sakine Çil, Boğaziçi Üniversitesi
233 Arş. Gör. Salim Orhan, Dicle Üniversitesi
234 Prof. Dr. Samim Akgönül, Université de Strasbourg
235 Dr. Savaş Taş, Magdeburg-Stendal Üniversitesi
236 Doç. Dr. Seçkin Özsoy, Ankara Üniversitesi
237 Ögr. Gör. Dr. Seda Altuğ, Boğaziçi Üniversitesi 
238 Doç. Dr. Sefa Feza Arslan, Mimar Sinan Üniversitesi
239 Yrd. Doç. Dr. Seher Şen, İzmir Ekonomi Üniversitesi,
240 Yrd. Doç. Dr.  Selim Temo,  Mardin Artuklu Üniversitesi
241 Yrd. Doç. Dr. Selin Önen  Beykent Üniversitesi
242 Ögr. Gör. Selim Heper, ODTÜ
243 Prof. Dr. Semih Bilgen, ODTÜ
244 Doç. Dr. Semra Somersan 
245 Prof. Dr. Serap Palaz, Balıkesir Üniversitesi
246 Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu, Cumhuriyet Üniversitesi
247 Öğr. Gör. Dr. Serdar Esen, Uludağ Üniversitesi
248 Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu, Boğaziçi Üniversitesi
249 Arş. Gör. Sevdeğer Çeçen, Boğaziçi Üniversitesi
250 Doç. Dr. Sevgi Kalkan, Maltepe Üniversitesi
251 Doç. Dr. Sevilay Çelenk, Ankara Üniversitesi
252 Prof. Dr. Sevil Gülçur, İstanbul Üniversitesi 
253 Prof. Dr. Sevtap Yokuş, Kocaeli Üniversitesi
254 Yrd. Doç. Dr. Sanlı Ateş, Çukurova Üniversitesi
255 Prof. Dr. Sibel Irzık, Sabancı Üniversitesi
256 Dr. Sinan Yıldırmaz, İstanbul Üniversitesi
257 Araş. Gör. Soner Şimşek, Boğaziçi Üniversitesi
258 Dr. Susan Rottmann, Boğaziçi Üniversitesi 
259 Arş. Gör. Sümercan Bozkurt, ODTÜ
260 Öğr. Gör. Dr. Şebnem Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi
261 Prof. Dr. Şemsa Özar, Boğaziçi Üniversitesi
262 Öğr. Gör. Şerif Derince, Mimar Sinan Üniversitesi
263 Doç. Dr. Şükrü Aslan, Mimar Sinan Üniversitesi
264 Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, İstanbul Üniversitesi
265 Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Üniverstiesi 
266 Prof. Dr. Tanju Tosun, Ege Üniversitesi
267 Arş. Gör. Tolga Şirin, Marmara Üniversitesi
268 Doç. Dr. Teoman Pamukçu, ODTÜ
269 Arş. Gör. Tuğba Yürük, İstanbul Şehir Üniversitesi
270 Arş. Gör. Tuna Coşkun, ODTÜ
271 Yrd. Doç. Dr. Tuna Kuyucu, Boğaziçi Üniversitesi
272 Arş. Gör. Uğur Yağan, Ankara Üniversitesi
273 Yrd. Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin, Nişantaşı Üniversitesi
274 Ögr. Gör. Ulaş Şener, Potsdam Üniversitesi
275 Yrd. Doç. Dr. Umut Azak, Okan Üniversitesi
276 Arş. Gör. Ülker Sözen, Mimar Sinan Üniversitesi
277 Yrd. Doç. Dr. Ülkü Güney, Maltepe Üniversitesi 
278 Yrd. Doç. Dr. Umut Tümay Arslan, Ankara Üniversitesi
279 Doç. Dr. Vahap Coşkun, Dicle Üniversitesi
280 Yrd. Doç. Dr. Vangelis Kechriotis, Boğaziçi Üniversitesi
281 Prof. Dr. Veli Deniz, Kocaeli Üniversitesi
282 Doç. Dr. Veli Polat, İstanbul Üniversitesi
283 Yrd. Doç. Dr. Volkan Çıdam, Kemerburgaz Üniversitesi 
284 Arş. Gör. Volkan Yılmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi
285 Doç. Dr. Yahya M. Madra, Boğaziçi Üniversitesi
286 Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Galatasaray Üniversitesi
287 Arş. Gör. Yaşar Akdağ, Hakkari  Üniversitesi
288 Dr. Yavuz Aykan, Bonn Üniversitesi
289 Arş. Gör. Yelda Kaya, ODTÜ
290 Yrd. Doç. Dr. Yiğit Atılgan, Sabancı Üniversitesi
291 Doç. Dr. Yılmaz Turgut, Dicle Üniversitesi
292 Yrd. Doç. Dr. Yıldız Silier, Boğaziçi Üniversitesi
293 Doç. Dr. Yücel Demirer, Kocaeli Üniversitesi
294 Doç. Dr. Zafer Yenal, Boğaziçi Üniversitesi
295 Yrd. Dr. Zafer Yörük, İzmir Ekonomi Üniversitesi
296 Ögr. Gör. Dr. Zafer Yılmaz, Ankara Üniversitesi
297 Prof. Dr. Zelal Ekinci, Kocaeli Üniversitesi
298 Doç. Dr. Zerrin Kurtoğlu, Ege Üniversitesi
299 Arş. Gör. Zeynel Gül, Boğaziçi Üniversitesi
300 Doç. Dr. Zeynep Gambetti, Boğaziçi Üniversitesi
301 Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gönen, Beykent Üniversitesi
302 Yrd. Doç. Dr. Zeynep Uysal, Boğaziçi Üniversitesi
303 Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu, Boğaziçi Üniversitesi
304 Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım, İstanbul Üniversitesi
305 Prof. Dr. Zeynep Ergun, Boğaziçi Üniversitesi 
306 Dr. Zümray Kutlu, Bilgi Üniversitesi
307 Doç. Dr. Filiz Kardam, Çankaya Üniversitesi
308 Prof.Dr. Sevil Gülçur, İstanbul Üniversitesi
309 Prof. Dr. Huri Özdoğan, İstanbul Üniversitesi 
310 Yrd. Doç. Dr. Sema Bayraktar, İstanbul Bilgi Üniversitesi
311 Prof. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM, Dicle Üniversitesi
312 Doç. Dr. Sibel Yardımcı, Mimar Sinan Üniversitesi
313 Arş. Gör. Pınar Tuzcu, Doktora,  Kassel Universitesi
314 Arş. Gör. Berrak Karahoda, Istanbul Bilgi Universitesi
315 Doç.Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi
316 Prof.Dr. Cem TERZİ, Dokuz Eylül Üniversitesi
317 Arş. Gör. Akif Pamuk, Marmara Üniversitesi
318 Arş. Gör. Fatih Yazıcı, Marmara Üniversitesi
319 Prof. Dr. Günay Göksu Özdogan, Marmara Üniversitesi
320 Arş.Gör.Ulrike Flader, University of Manchester
321 Araş. Göv. A. Çağlar Deniz, Doktora, Uşak Üniversitesi 
322 Doç. Dr. Betül Yarar, Gazi Üniversitesi 
323 Yrd.Doç.Dr. M. Oğuz SİNEMİLLİOĞLU, Dicle Üniversitesi
324 Yrd. Doç. Murat Paker, İstanbul Bilgi Üniversitesi
325 Öğr. Gör. Dr. Reyhan Tutumlu, Sabancı Üniversitesi
326 Dr Janroj Keles, London Metropolitan University
327 Araş. Göv. Ercan GEÇGİN, Ankara Üniversitesi 
328 Öğr. Gör. Sarp Balcı, Ankara Üniversitesi
329 Yrd.Doç.Dr.Tolga Tören, Toros Üniversitesi
330 Yard. Doç Dr. Banu Kavaklı Birdal, Kemerburgaz Üniversitesi
331 Arş. Gör. Özgür Bal, ÖDTÜ
332 Doç. Dr. Aslı Yazıcı, Çankırı Karatekin Üniversitesi
333 Yrd. Doç. Dr. Lokman Varışlı, Harran Üniversitesi